didgeridoo

[,didʒəri'du:]
  • n. 迪吉里杜管(澳大利亚土著使用的一种乐器)
didgeridoo
«
1 / 10
»
didgeridoo 澳大利亚土著低音木管乐器

来自澳大利亚土著语。

didgeridoo (n.)
1924, Australian, of imitative origin.