Erzgebirge

Erzgebirge
«
1 / 10
»
Erzgebirge
German, literally "ore mountains."